شادی پرش مرکزی (تولیدی ترامپولین)
صنعت،ورزش-تفریحی (ماشین آلات) – فروشندگان،
تهیه و تولیدکنندگان تجهیزات،لوازم و ماشین آلات شهر
بازی و پارکها (ترامپولین،پارک آبی و غیره)
ترامپولین یا جَست‌ورزی یکی از رشته‌های ورزشی
ژیمناستیک است.ترامپولین در زبان عام به تشک پرش
درجا و بپر بپر شناخته میشود. مسابقات این رشته بر
روی وسیله‌ای به نام ترامپولین (جَستانه) انجام می‌شود
که یکی از اسباب‌های تمرینی مهم ورزش ژیمناستیک است.
مسابقات این ورزش به صورت انفرادی و یا دو نفره برگزار می‌شود.
امروزه ترامپولین در سایز ها و ابعاد مختلف تولید شده و
نمونه های با ابعاد کوچک آن، در منازل و باشگاه ها
کاربرد داشته و با نام مینی ترامپولین(mini trampoline)
یا ریباندر(rebounder) شناخته می شود. از این وسیله در
مراکز فیزیوتراپی جهت تقویت هماهنگی عصب و عضله و
حرکات اصلاحی برای سالمندان و کودکان کم توان استفاده میشود.

به مدیریت : خراسانی